Pelatih Pengurusan diperlukan segera. Taraf jawatan adalah tetap.
Sila emailkan resume anda ke alamat berikut jika berminat :

     
 

pentadbiran@kogemilang.com.my